Konferencija vyko 2021 m. kovo 26 d. / The conference took place on March 26, 2021.

Programa

Konferenciją moderuoja Dr. Jurgita Smiltė Jasiulionė, Dr. Robertas Povilaitis, „Vaikų linija“

Konferencija bus verčiama į lietuvių ir anglų kalbas

10.00 – 10.30
Atidarymas

Dr. Jurgita Šiugždinienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrė
Helén Nilsson, Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje vadovė
J. E. Inger Buxton, Švedijos ambasadorė Lietuvoje
J. E. Ole Terje Horpestad, Norvegijos karalystės ambasadorius Lietuvoje
Dr. Robertas Povilaitis, „Vaikų linijos“ vadovas

10.30 – 11.30
Patyčios Švedijoje – prevencija visos bendruomenės požiūriu

Frida Warg, organizacijos „Friends" ekspertė, Pasaulinio forumo prieš patyčias vykdančioji direktorė, Švedija
Patrick Konde, organizacijos „Friends“ projektų vadovas ir ekspertas, Švedija

11.30 – 11.50
Pertrauka
11.50 – 12.20
Kampanija BE PATYČIŲ

Eglė Balčiūtė, kampanijos BE PATYČIŲ koordinatorė, „Vaikų linija“

12.20 – 12.30
„Friends“ prevencijos programos Lietuvoje patirtys

Eglė Tamulionytė, „Friends“ programos Lietuvoje koordinatorė, „Vaikų linija“

12.30 – 12.45
„Friends“ programos darna ekologijos ir aplinkos technologijų sampratą įgyvendinančioje gimnazijoje

Rita Mikalauskienė, Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos direktorė

12.45 – 13.15
Be gumulo gerklėje. Plėtojant įtrauktį Sorundos mokykloje

Maria B. Hurtig, Sorundos Kyrkskolan ir Sunnerbyskolan mokyklų specialioji pedagogė, vystymo vadovė, Švedija

13.15 – 14.00
Pertrauka
14.00 – 15.00
Partnerystė prieš patyčias Norvegijoje

Trygve Beyer-Olse, Mokyklų vadovų asociacijos patarėjas, „Partnerystės prieš patyčias“ darbo grupių bendradarbiavimo vadovas, Norvegija
Arild Aune Berger, Norvegijos švietimo ir mokymo direktorato vyresnysis patarėjas, „Partnerystės prieš patyčias“ sekretoriato narys, Norvegija

15.00 – 16.00
Panelinė diskusija „Patyčių ir elektroninių patyčių prevencija pandemijos metu ir jai pasibaigus“

Frida Warg, „Friends“, Švedija,
Trygve Beyer-Olse, Partnership Against Bullying, Norvegija,
Renata Mazūrienė, Olweus patyčių prevencijos programos koordinatorė, Nacionalinės švietimo agentūros psichologė, Lietuva,
Klėja Merčaitytė, Lietuvos moksleivių sąjungos nacionalinio biuro jaunimo politikos bei regioninių reikalų koordinatorė, Lietuva

16.00 – 16.15
Uždarymas

Program

Moderators: Dr. Jurgita Smiltė Jasiulionė and Dr. Robertas Povilaitis, Child Line, Lithuania

The conference will be translated into Lithuanian and English

10.00 – 10.30
Opening

Dr. Jurgita Šiugždinienė, Minister of Education, Science and Sport of the Republic of Lithuania
Helén Nilsson, Director of Nordic Council of Ministers Office in Lithuania
H.E. Inger Buxton, Ambassador of Sweden to Lithuania
H.E. Ole Terje Horpestad, Ambassador of the Kingdom of Norway to Lithuania
Dr. Robertas Povilaitis, Child Line, Lithuania

10.30 – 11.30
Bullying in Sweden - Prevention through a Whole Community Approach

Frida Warg, Managing Director of World Anti-Bullying Forum and Expert, Friends, Sweden
Patrick Konde, Project Manager and Expert, Friends, Sweden

11.30 – 11.50
Break
11.50 – 12.20
Campaign WITHOUT BULLYING

Eglė Balčiūtė, Coordinator of Campaign Without Bullying

12.20 – 12.30
Implementation of Friends Program in Lithuania

Eglė Tamulionytė, Coordinator of Friends Program in Lithuania

12.30 – 12.45
Coherence of the Friends Program in a Gymnasium Implementing the Concept of Ecology and Environmental Technologies

Rita Mikalauskienė, Principal of Gymnasium of President Valdas Adamkus ir Kaunas, Lithuania

12.45 – 13.15
No Lump in the Stomach. Developing Inclusion at Sorunda RO

Maria B. Hurtig, Development conductor, Special needs teacher, Sorunda RO, Sweden

13.15 – 14.00
Break
14.00 – 15.00
Partnership Against Bullying Norway

Trygve Beyer-Olsen, Political adviser for the Association of School Leaders, Group leader of the partnerships Workgroup Cooperation
Arild Aune Berger, Senior adviser for The Norwegian Directorate for Education and Training, member of the Secretariat in the Partnership against bullying, Norway

15.00 – 16.00
Addressing Bullying and Cyberbullying during and after the Pandemic

Panel discussion:
Frida Warg, Friends, Sweden,
Trygve Beyer-Olse, Partnership Against Bullying, Norway,
Renata Mazūrienė, Olweus Bullying Prevention Program Coordinator, Psychologist, National Agency for Education, Lithuania,
Klėja Merčaitytė, Coordinator of Youth Policy and Regional Affairs, Lithuanian School Students‘ Union, Lithuania

16.00 – 16.15
Closing

Pranešėjai

Dr. Jurgita Šiugždinienė

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrė
/
Minister of Education, Science and Sport of the Republic of Lithuania

Helén Nilsson

Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje direktorė
/
Director of Nordic Council of Ministers Office in Lithuania

J. E. Inger Buxton

Švedijos ambasadorė Lietuvoje
/
Ambassador of Sweden to Lithuania

J. E. Ole Terje Horpestad

Norvegijos karalystės ambasadorius Lietuvoje
/
Ambassador of the Kingdom of Norway to Lithuania

Frida Warg

organizacijos „Friends" ekspertė, Pasaulinio forumo prieš patyčias vykdančioji direktorė
/
Managing Director of World Anti-Bullying Forum and Expert, Friends

Patrick Konde

organizacijos „Friends" Projektų vadovas ir ekspertas, Švedija
/
Project Manager and expert, Friends, Sweden

Eglė Tamulionytė

„Friends” programos Lietuvoje koordinatorė, „Vaikų linija”
/
“Child line” Coordinator of Friends Program in Lithuania

Eglė Balčiūtė

kampanijos BE PATYČIŲ koordinatorė, „Vaikų linija”
/
“Child line” Coordinator of Campaign Without Bullying, Lithuania

Rita Mikalauskienė

Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos direktorė
/
Principal of Gymnasium of President Valdas Adamkus Kaunas, Lithuania

Maria B. Hurtig

Kyrkskolan ir Sunnerbyskolan mokyklų specialioji pedagogė, vystymo vadovė, Sorunda, Švedija
/
Development conductor, Special needs teacher, Sorunda RO, Sweden

Trygve Beyer-Olse

Mokyklų vadovų asociacijos patarėjas, „Partnerystės prieš patyčias“ darbo grupių bendradarbiavimo vadovas, Norvegija
/
Political adviser for the Association of School Leaders, Group leader of the partnerships Workgroup Cooperation, Norway

Arild Aune Berger

Norvegijos švietimo ir mokymo direktorato vyresnysis patarėjas, „Partnerystės prieš patyčias“ sekretoriato narys, Norvegija
/
Senior adviser for The Norwegian Directorate for Education and Training, member of the Secretariat in the Partnership against bullying, Norway

Renata Mazūrienė

Nacionalinės švietimo agentūros psichologė, Olweus patyčių prevencijos programos koordinatorė, Lietuva
/
Olweus Bullying Prevention Program Coordinator, Psychologist, National Agency for Education, Lithuania

Klėja Merčaitytė

Lietuvos moksleivių sąjungos nacionalinio biuro jaunimo politikos bei regioninių reikalų koordinatorė, Lietuva
/
Coordinator of Youth Policy and Regional Affairs, Lithuanian School Students‘ Union, Lithuania

Dr. Jurgita Smiltė Jasiulionė

“Vaikų linija” savanorių mokytoja, moderatorė
/
“Child line” volunteer teacher, moderator

Dr. Robertas Povilaitis

“Vaikų linija” vadovas, moderatorius
/
“Child line” Director, moderator

Organizatoriai ir partneriai

Rėmėjai